Spildevandstilladelser

Spildevand: tilslutnings- udlednings- nedsivningstilladelse

Det kræver en tilladelse at bortlede processpildevand og overfladevand fra en virksomhed, uanset om det skal afledes til kloak (tilslutningstilladelse), til jorden (fx nedsivningstilladelse eller tilladelse til faskine) eller til en recipient – fx via regnvandsledning, et vandløb eller direkte til havet (udledningstilladelse).

DMR tilbyder rådgivning og bistand til virksomheder, borgere og myndigheder, når der skal ansøges eller udarbejdes en tilladelse til bortledning af spildevand, herunder:

  • Ansøgninger om tilslutningstilladelse, udledningstilladelse og nedsivningstilladelse.
  • Udarbejdelse af spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering.
  • Vurdering af kemiske stoffer, herunder ABC-vurderinger.
  • Vurdering af bedst tilgængelig teknik (BAT) i forbindelse med spildevand.
  • Vurdering af miljøkvalitetskrav i afledninger til recipient.
  • Dimensionering af olieudskillere og sandfang.
  • Hjælp til valg af renseløsninger.

DMR rådgiver også om håndtering af overfladevand og klimatilpasning, som du kan læse mere om her.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre.

Jylland og Fyn


Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel
Afdelingsleder, industrimiljø
Civilingeniør

+45 25 50 55 55
E-mail

Sjælland og Bornholm


Carsten Sølyst
Afdelingsleder, cand.techn.soc
+45 41 30 35 56
E-mail