Indeklima & luftforurening

Indeklima & luftforurening - måling og rådgivning

Dansk Miljørådgivning arbejder med en række forhold, der er relateret til bygningers indeklima. Et dårligt indeklima kan føre til øget hovedpine, træthed, irritation af øjne, næse eller luftveje. WHO anslår, at op mod 30% af alle nye eller nyrenoverede bygninger har problemer med indeklimaet.

DMR har erfaring i rådgivning om indeklimaproblemer i forbindelse med:

DMR yder, i tæt samråd med kunden, en kompetent rådgivning i forbindelse med undersøgelse af eventuelle indeklimaproblemers omfang og ved skadesudbedring til fremtidig sikring af indeklimaet og undersøgelser af bygningsmaterialers indhold af miljøfremmede stoffer.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

DMR er ISO 9001:2015 certificeret og AAA kreditratet.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail