Radon ifm. renovering, om- og tilbygning samt transformation

Radon ifm. renovering, om- og tilbygning samt transformation

Når der foretages f.eks. væsentlige renoveringsarbejder på en bygning, så vil der oftest være krav om radonsikring, og særligt ved transformation fra f.eks. uopvarmet lager til boliger.

På mange af de transformationssager, hvor vi er radonrådgivere, ønskes ligeledes en bæredygtighedscertificering (DGNB.) I den type sager er der endnu mere fokus på radon, da radonmåling og opfyldelse af kriterierne i DGNB er et knockout kriterie.

Når der er tale om en bestående bygningsmasse, så kan flere af de traditionelle radonsikringsmetoder være meget bekostelige, særligt hvis det indebærer, at terrændækskonstruktionen skal opbrydes alene for radonsikring. Foruden den direkte økonomiske konsekvens, så vil opbrydning af et terrændæk også have en betydelig indflydelse på projektets LCA-beregning og CO2E regnskab. At få valgt de rigtige radonsikrende tiltag kan derfor have meget stor betydning for projektet.

DMR tilbyder radonmåling og rådgivning omkring radonsikrende tiltag ved renovering, om- og tilbygning samt transformation af bygninger. Vi deltager gerne i projekteringsfasen, inden genopbygningen foretages. Jo tidligere vi involveres, jo lettere er det at vælge de tiltag, som er økonomisk mest fordelagtige for projektet.

Typen af radonmåling afhænger af projektets karakter. I en række sager har vi gode erfaringer med at måle radonniveauet under eksisterende bygning, inden ombygningen igangsættes. Målingen fortages ved at bore ned gennem terrændækket. Målingerne kombineres ofte med radonmålinger i indeklimaet i den eksisterende bygning.

Når byggearbejderne er afsluttet, udfører vi gerne en afsluttende radonmåling til dokumentation af, at de udførte tiltag har reduceret radonniveauet tilstrækkeligt.

Inspiration kan ligeledes findes i SBi-anvisning247.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om projektet.


Alexander Pinstrup Mosdal
Projektleder, bygningskonstruktør
+45 41 30 35 42
E-mail
Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail