Miljørådgiver for virksomheder

Miljørådgiver for virksomheder vedr. industrimiljø - dmr.dk

DMR fungerer som ekstern miljøafdeling for forskellige virksomheder, ligesom vi understøtter og supplerer miljøansvarlige i virksomheder, der selv har en miljøafdeling. Ud over at bistå med at indhente de nødvendige tilladelser ved ændringer på virksomheden eller i lovgivningen, bistår vi med bl.a. udarbejdelse af driftsjournal for miljøkrav, løbende indberetninger, prøvetagninger, støjmålinger og anden egenkontrol.

Det giver vores kunder en sikkerhed for, at de opfylder de mange forskellige
miljøkrav, så virksomheden kan bruge tiden på at opnå gode økonomiske
resultater uden at skulle bruge unødig og ikke bruge tid på kravene fra
miljømyndighederne.

Vi oplever det som en stor fordel, at vi både arbejder for myndigheder og
virksomheder, så vi er vant til at sætte os ind i begge parters behov og tankegang,
og dermed kan sikre forventningsafstemning og en smidig og effektiv
kommunikation.

Vi kan bl.a. tilbyde sparring og rådgivning inden for:

 Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail