Social og samfundsmæssig ansvarlighed (ISO 26000/DS 49001) – CSR

Social og samfundsmæssig ansvarlighed (ISO 26000/DS 49001) – CSR

For DMR er det vigtigt ikke kun at have økonomisk succes, men også at udvise samfundsengagement og drive virksomheden via sunde sociale principper. Uanset hvor DMR driver forretning, sker det derfor efter en række grundprincipper om at agere korrekt og anstændigt.

Hos DMR er vi bevidste om, at også vi som virksomhed har et samfundsmæssigt ansvar. Det er derfor vigtigt for DMR, at alle vores medarbejdere arbejder i henhold til at vores adfærdskodeks.

Det er en grundlæggende værdi, at vi ønsker at drive vores virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke og respekt for mennesker og miljø og engagerer os i det samfund, vi er en del af.

DMR følger virksomhedsmetoder, som er etisk, socialt og miljømæssigt ansvarlige, og som lever op til United Nations Global Compacts 10 principper.

Vores adfærdskodeks (Code of Conduct) indeholder de standarder vi både som organisation og hver enkelt medarbejder handler efter. Dette kodeks giver en etisk og juridisk ramme for vores dag-til-dag aktiviteter, og giver vejledning til håndtering af udfordrende situationer.

DMR ønsker årligt at støtte udviklingsprojekter og nødhjælpsarbejder via støtte til humanitære organisationer. Det besluttes årligt i Bestyrelsen, hvilke projekter der støttes, men der er fokus på at støtte projekter, der støtter op om FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, især finder DMR som en rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor miljø, at verdensmålene 4 (kvalitetsuddannelse), 6 (ren vand og sanitet) og 13 (klimaindsats) vil være naturlige områder at støtte.