Bæredygtigt byggeri og radon

Bæredygtigt byggeri og radon

Bæredygtigt byggeri omfatter også et godt og sundt indeklima, hvorfor måling af radon er obligatorisk ved de fleste certificeringsordninger.

Se i øvrigt DMR’s andre ydelser i forbindelse med bæredygtigt byggeri.

Vi har stor erfaring med at udføre radonmålinger i forbindelse med certificering af byggeri, hvor man skal være særlig opmærksom på den enkelte certificeringsordnings specifikke krav til radonmåling, for at der kan opnås point. Vores afrapportering udføres i henhold til certificeringsordningen, så måleresultater og opnåede point, let kan aflæses.

Optimering af radonsikrende tiltag i projektet

I mange projekter er DMR med som underrådgivere (radonspecialister), i hele projektforløbet, hvor vi f.eks. udfører følgende opgaver:

  • I det tidlige projektstadie udfører vi måling i byggefeltet efterfulgt af optimering af de radonsikrende tiltag ved detailprojektering.
  • I byggefasen udfører vi opstartsmøde med den udførende, så de er godt klædt på omkring, hvordan de radonsikrende tiltag skal placeres og sammenbygges.
  • I byggefasen kan vi ligeledes udføre tilsyn for kvalitetssikring.
  • Mod byggeriets afslutning udfører vi de krævede radonmålinger i indeklimaet for dokumentation.

Med DMR får I dermed en komplet radonrådgiver, fra start til slut på projektet.

Kontakt os for projektspecifik rådgivning, eller for en uforpligtende samtale omkring radon.


Alexander Pinstrup Mosdal
Projektleder, bygningskonstruktør
+45 41 30 35 42
E-mail
Andreas Brinch Hedevang Vendelbo
Projektleder, bygningskonstruktør
+45 41 30 35 43
E-mail
Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail