Tanklokalisering/tankscreening

Find nedgravet olietank, tanklokalisering og tankscreening

DMR foretager screeninger til lokalisering af bl.a. underjordiske olietanke og ledninger. DMR har overtaget udstyr og aktiviteter i firmaet FalkGeo, der er et firma som har 25 års erfaring med geofysiske undersøgelsesmetoder. Det er en viden og ekspertise som nu videreføres i DMR regi.

Tankeftersøgningen udføres med Gemini3 suppleret med georadar. Metoderne kan lokalisere placeringen af bl.a. nedgravede tanke. Gemini3 kan kun lokalisere tanke af jern. Georadar kan lokalisere tanke af både plast og jern, samt bestemme dybden til givne objekter. Georadar kan desuden med fordel anvendes på områder med armeret beton, under halvtage eller andre steder med forstyrrende metalholdige genstande, hvor metaldetektor ikke kan anvendes.

Georadar er en geofysisk målemetode, der anvender radarsignaler til at kortlægge objekter eller strukturer i jord eller konstruktioner. Georadaren udsender elektromagnetiske bølger for at registrere refleksioner fra grænseflader i det undersøgte materiale. De udsendte signaler reflekteres, når de rammer grænseflader mellem materialer med forskellige elektromagnetiske egenskaber. Et stort rundt objekt som f.eks. en tank har en karakteristisk let genkendelig signatur på radarbilledet.

Georadaren kan også anvendes til lokalisering af tankgrave og andre objekter i jorden, herunder ledninger, nedgravede fundamenter og overkanten af adskilte jordlag. For at f.eks. tankgrave skal kunne lokaliseres, så skal tankgraven være opfyldt med materiale af en anden art eller anden struktur end de omkringliggende materialer/jordlag (f.eks. vil en sandopfyldt tankgrav i lerlag fremstå tydeligt, mens en ler opfyldt grav i samme lerlag vil være svær at finde).

Arbejdet med lokalisering af tanke og ledninger kan udføres som en integreret del af DMRs øvrige ydelser inden for jord- og grundvandsundersøgelser, oprensninger eller geotekniske undersøgelser.

Ved metoden undgår man i mange tilfælde at lave dyre destruktive indgreb i form af prøvegravninger og søgerender og man skal ikke opbryde belægninger for at finde ud af om der er nedgravede installationer i det område der undersøges.

Kontakt DMR, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Sjælland


Anders Lønberg Lund
Cand.scient., geofysik
+45 40 76 06 78
E-mail

Jylland og Fyn


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail