Certificering, støj og akustik

Certificering, støj og akustik

Skal dit byggeri certificeres, kan DMR Støj og akustik i den forbindelse levere de nødvendige bygningsakustiske målinger, til dokumentation for overholdelse af relevante krav.

Ofte er der tale om en DGNB-certificering, og arbejdet med denne frivillige certificering af bæredygtigt byggeri er styret af Green Building Council Denmark, som DMR er medlem af.

DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer

I manualen ”DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer” indgår støj og akustik i:

  • PRO 2.1 Byggeplads/byggeproces, indikator 2.1. til 2.3 omkring lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen. Her arbejdes både med forebyggelse og kontrolmålinger.
  • PRO 2.2 Dokumentation af kvalitet i udførslen, indikator 2.1.3 til 2.1.6 omkring implementering af kvalitetskontrol. Her opnås der point for at måle akustiske parametre.
  • SOC 1.3 Akustisk indeklima. Her evalueres målingerne foretaget i PRO 2.2 mod forskellige grænseværdier.
  • DGNB Hjerte. Point i alle de tre førnævnte dele tæller mod opnåelse af DGNB Hjerte.

Se mere på informationssiderne, hvor detaljerne om hver del er nærmere beskrevet.

DGNB Villa

I manualen for ”DGNB Villa” er der i “Social 2 / Lyd” beskrevet forhold omkring støj og akustik. Denne del vægter 5 % i den samlede certificering og her ses på:

  • Støj – Efterklangstid i opholdsrum, støj fra tekniske installationer og lydtrykniveau ved emhætte drift.
  • Lydisolering – Lydisolation for vægge indenfor boligen, trinlydniveau mellem rum inde i boligen og lydisolation mod trafikstøj og ekstern støj.

Andre ordninger

Vi har også erfaring med andre certificeringsordninger som den frivillige bæredygtighedsklasse, FBK, og Svanemærket byggeri.

Ofte er der tale om en udvidelse af det arbejde, der i forvejen skal udføres, som dokumentation af projektkrav eller myndighedskrav såsom bygningsreglementet mod ibrugtagningstilladelse.


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail
Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail

DGNB-konsulent


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail