Støj og vibrationer

Støj og vibrationer

DMR har de nødvendige kvalifikationer og det rette udstyr til at udføre støjmålinger og -beregninger, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i planlægningssituationer, godkendelsessager, klagesager mv. DMR løser både opgaver for private, virksomheder samt kommuner og andre myndigheder.

DMR har stor erfaring med støjsager inden for:

  • ekstern støj fra virksomheder
  • trafikstøj fra veje og jernbaner
  • lavfrekvent lyd, infralyd og vibrationer.

Samt med mere specialiserede områder:

  • monitering og langtidsovervågning
  • støj fra varmepumper, ventilation m.v.
  • indregulering af musikanlæg
  • støj fra koncerter, teater og events.

Vi tilbyder certificeret arbejde, en miljømåling, af ekstern støj, trafikstøj og vibrationer i det eksterne miljø. Vi udfører også opgaver som orienterende arbejde, hvor det er muligt at reducere arbejdets omfang.

Jylland


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail

Sjælland/Fyn


Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail