Støj og vibrationer

Støj og vibrationer

DMR har de nødvendige kvalifikationer og det rette udstyr til at udføre støjmålinger og -beregninger, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i planlægningssituationer, godkendelsessager, klagesager mv. DMR løser både opgaver for private, virksomheder samt kommuner og andre myndigheder. Vores certificerede medarbejdere kan udføre opgaver som en certificeret miljømåling, hvis det påkræves.

DMR har stor erfaring med støjsager inden for:

  • ekstern støj fra virksomheder
  • trafikstøj fra veje og jernbaner
  • lavfrekvent lyd, infralyd og vibrationer.

Samt med mere specialiserede områder:

  • monitering og langtidsovervågning
  • støj fra varmepumper, ventilation m.v.
  • indregulering af musikanlæg
  • støj fra koncerter, teater og events.

Vi tilbyder certificeret arbejde, en miljømåling, af ekstern støj, trafikstøj og vibrationer i det eksterne miljø. Vi udfører også opgaver som orienterende arbejde, hvor det er muligt at reducere arbejdets omfang.

Jylland


Arve Gotfredsen
Ingeniør, Fagchef
Støj og akustik

+45 25 50 55 68
E-mail

Sjælland/Fyn


Peter Lorenzen
Civilingeniør, Afdelingsleder
Støj og akustik

+45 40 76 06 34
E-mail