Ergonomisk arbejdsmiljø

Rådgivning - ergonomisk arbejdsmiljø - ergonomi - dmr.dk

Som virksomhed er det vigtigt at have fokus på at medarbejderne udfører deres arbejdsopgaver ergonomisk korrekt uafhængig af, om de foretager manuelle løft eller sidder på en kontorarbejdsplads, da der herved kan undgås sygefravær grundet uhensigtsmæssige belastninger, samtidig med at medarbejdernes trivsel forbedres.

Ergonomi på arbejdspladsen vedrører i Danmark de ca. 3 mio. mennesker, som er på arbejdsmarkedet. Af disse vurderes det, at ca. 1 mio. mennesker har ondt i ryggen i større eller mindre grad – dvs. mere end en tredjedel af de personer, der er på arbejdsmarkedet.

Smerter og belastninger i kroppen er faktisk den næst hyppigste årsag til, at medarbejdere forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen eller bliver langtidssygemeldte.

I langt de fleste tilfælde er det nemt at ændre de ergonomiske belastninger, som fører til smerter og sygemeldinger. Det kræver blot god viden om hvilke faktorer, der har betydning for vores krop samt viden om, hvordan man ændrer vaner og kulturer.

I DMR Arbejdsmiljø har vi stor erfaring i at rådgive virksomhederne omkring deres ergonomiske arbejdsmiljø samt viden om, hvordan virksomhederne kan implementere de forebyggende ergonomiske tiltag. Vi ved, at en tidlig indsats forebygger fravær og mistrivsel. Det er selvfølgelig ikke uvæsentligt, hvordan indsatsen tilrettelægges, da det er vigtigt at have et overblik over virksomhedens potentielle belastningsfaktorer, så den rigtige indsats kan iværksættes på det rigtige tidspunkt.

I DMR Arbejdsmiljø har vi erfaring i at foretage en grundig kortlægning af virksomhedens belastningsfaktorer samt i dialog med medarbejdere og ledelse at finde egnede løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomhed.

I DMR Arbejdsmiljø har vi mange ”indgangsvinkler” til indsatser på det ergonomiske område, og vi rådgiver eksempelvis om:

 • Arbejdsstillinger og bevægelser, herunder hvordan kan de optimeres.
 • Indretning af arbejdspladsen, hvordan undgås eksempelvis vrid?
 • Indretning af kontorarbejdspladser, herunder indstilling af borde og stole, risikofaktorer ved skærmarbejde, sygefravær blandt personer med siddende arbejde mv.
 • Løft, træk og skub – hvornår er påvirkningen en fremmende faktor for din sundhed og hvornår er det en belastning for kroppen?
 • Tunge løft, hvad er definitionen, hvor farligt er det og hvordan undgås det?
 • EGA og EBA (ensidigt gentaget arbejde og ensidigt belastet arbejde).
 • Kortlægning af EGA og EBA og udarbejdelse af den lovpligtige handlingsplan på området.
 • Instruktion i brug af tekniske hjælpemidler.
 • Instruktion af medarbejdere, eksempelvis ved individuelle gennemgange, hvor det sikres, at den enkelte medarbejder får den rette instruktion.
 • Ergonomi undervisning, hvor det sikres, at virksomheden opnår et højt niveau omkring instruktion og forebyggelse.
 • Ondt i ryggen, må vi så gå på arbejde og må vi løfte noget?
 • Smerter i kroppen, hvornår er det et faresignal, og hvornår er det bare ”opbygning af kroppen”?

I DMR søger vi helhedsløsninger, som fremmer arbejdsmiljøet og driften i den enkelte virksomhed.

Vi søger at skabe en forståelse af sammenhængen mellem drift og arbejdsmiljø skaber øget engagement og udvikling, ikke kun af arbejdsmiljøarbejdet, men for hele virksomheden.

Hvis I har brug for rådgivning vedr. ergonomisk arbejdsmiljø så kontakt os.

Afdelingsleder


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail