Infrastruktur – geoteknisk rådgivning

Infrastruktur – geoteknisk undersøgelse og rådgivning

DMR Geoteknik udfører rådgivning, projektering, kontrol- og laboratorieforsøg for alle typer af onshore infrastruktur projekter.

Typiske infrastruktur projekter, hvor DMR’s geotekniske viden og ekspertise jævnligt benyttes er:

  • opførelse af master og vindmøller,
  • etablering af nye forsyningsledninger og pumpestationer,
  • vejbyggeri og befæstede arealer,
  • havnebyggeri.

Master og vindmøller

DMR Geoteknik har gennem de seneste 15 år opnået solid erfaring i geoteknisk rådgivning og tilsyn indenfor fundering af master og vindmølleprojekter onshore.

Med udgangspunkt heri har DMR Geoteknik optimeret ydelserne i den geotekniske rådgivning og har udviklet en stærk og samtidig meget fleksibel rådgivningspakke ved vindmølle- og masteprojekter samt vindmølleparker.

DMR Geotekniks rådgivningspakke omfatter følgende ydelser:

  • geotekniske undersøgelser,
  • geotekniske tilsyn og kontroller,
  • projektledelse,
  • kvalitetskontrol og gennemgang af entreprenørens KS-materiale.

DMR Geotekniks maste- og vindmølleteam består af medarbejdere med stor erfaring indenfor geotekniske undersøgelser, projektledelse, tilsynsarbejder og kvalitetskontroller ved maste- og vindmølleprojekter.


Claus G. Therkildsen
Markedsdirektør, geoteknik
Geotekniker, ingeniør

+45 40 76 06 62
E-mail

Forsyning

I forbindelse med etablering af nye forsynings- og kloakeringsledninger eller renovering af eksisterende ledningsnet, kan der være en række udfordringer, som kan relateres direkte til de geologiske og hydrologiske forhold. Det er derfor vigtigt at udføre geotekniske undersøgelser i et sådant omfang, at eventuelle problemstillinger i undersøgelsesfasen så vidt muligt.

De geotekniske undersøgelser kan med fordel ofte kombineres med miljøtekniske undersøgelser, idet overskudsjord fra kloakarbejder kan være forurenet eller stamme fra et områdeklassificeret område. I begge tilfælde vil miljøtekniske undersøgelser give modtageren af overskudsjorden vished om jordens eventuelle indhold af miljøfremmede stoffer.

DMR Geoteknik er behjælpelige med at udføre kombinerede miljø- og geotekniske undersøgelser, hvorved der kan opnås en besparelse i udførelsesfasen.

Tilsvarende kan det være en fordel at udføre en fotoregistrering af eksisterende sætningsskader m.v. på nærliggende bygninger inden entreprenørarbejderne til forsyningsprojektet iværksættes. DMR Geoteknik kan også være behjælpelig med at gennemføre denne.


Jesper Find
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 25 50 55 15
E-mail


Claus G. Therkildsen
Markedsdirektør, geoteknik
Geotekniker, ingeniør

+45 40 76 06 62
E-mail

Veje, broer og stier

Når der skal etableres nye veje, broer, stier og parkeringspladser eller såfremt eksisterende arealer ønskes renoveret, er geotekniske undersøgelser essentielle. Det er vigtigt at vide, hvilken type vej, der skal etableres, og hvor tungt den vil blive belastet (hvilken trafikklasse).

Det er vigtigt at overveje hvilke materialer, der benyttes i den indbyggede vejkasse, samt have et godt kendskab til hvilken underbund vejkassen opbygges på.

DMR Geoteknik kan bidrage med rådgivning og dimensionering af befæstede arealer for private såvel som offentlige bygherrer.

DMR Geoteknik har 2 store vejtekniske laboratorier, som et udstyret med avanceret laboratorie- og feltudstyr. For mere information om laboratorieforsøg og feltforsøg, se links.


Richard de Churruca
Fagchef
Geotekniker, civilingeniør

+45 30 96 19 68
E-mail


Claus G. Therkildsen
Markedsdirektør, geoteknik
Geotekniker, ingeniør

+45 40 76 06 62
E-mail

Havnebyggeri

DMR Geoteknik arbejder jævnligt med havneudvidelser, mindre havne byggerier og landindvendinger.

Arbejdet indbefatter alt fra rådgivning og dimensionering til geotekniske undersøgelser onshore såvel som offshore.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.


Mathias Sundahl Grønholdt
Geotekniker, civilingeniør
+45 40 76 06 43
E-mail