Geotekniske laboratorieforsøg

Geotekniske og vejtekniske laboratorier - laboratorieforsøg

DMR Geoteknik har 2 geotekniske/vejtekniske laboratorier i Danmark (placeret i Vordingborg og Kolding).

Laboratorierne er indrettet med avanceret laboratorieudstyr, som bidrager til, at DMR Geoteknik kan udføre en bred vifte af forskellige laboratorieforsøg, herunder:

Forsøg Forsøgsprocedure
Dansk geoteknisk forening (DGF)
Ingeniørgeologisk jordartsbedømmelse DGF-Bulletin 1
Relativ lejringstæthed / Løs- og fastlejring DGF-Bulletin 15
Dansk Standard (DS)
Sigteanalyse (kornstørrelse >0,063 mm) DS/EN 933-1 & DS/EN 933-2
KnusningsgradDS/EN 933-5
SandækvivalentDS/EN 933-8
Methylene blå testDS/EN 933-9
KnusningsgradDS/EN 933-11
Vandindhold (%)DS/EN 1097-5
ProctorDS/EN 13286-2
Standard Proctor
Modificeret Proctor
VibrationsindstampningDS/EN 13286-5
California Bearing Ratio (CBR)DS/EN 13286-47
Hydrometeranalyse / SlemmeanalyseDS/EN ISO 17892-4
PlasticitetsindexISO 17892-12
Casagrande
Faldkegle
Atterberg, (Ip)
Vejdirektoratets (VD)
Glødetab prVI 99-9
Bestemmelse af kalkindhold prVI 99-11

Ovenstående er et udpluk af de mest almindelige forsøg, som DMR Geoteknik udfører. Alle laboratorieforsøg udføres i henhold til nyeste udgave af gældende standarder. Såfremt alternative forsøgsprocedurer ønskes, eller forsøget ikke fremgår af listen, kan I altid forhøre jer nærmere hos os.

DMR Geoteknik deltager ved vejdirektoratets ringprøvning, og vi det er en del af vores ISO 9001-2015 certificering, at vi overholder leverandørens krav til kalibrering og vedligeholdelse af alt vores udstyr.

Kontakt os for konkrete tilbud.


Cecilie R. Olsen
Jordbrugsteknolog
+45 41 30 35 64
E-mail
Flemming Graversen
Byggetekniker
+45 20 25 58 35
E-mail
Mette Fribo
Teknisk assistent
+45 40 43 11 43
E-mail