Faglig kompetence og -udvikling

I erkendelse af at faglig kompetence og -udvikling er altafgørende for en rådgiver foretager DMR en række tiltag for at sikre, at vores medarbejdere altid er opdaterede mht. såvel de juridiske og de mere specifikke faglige delområder indenfor vores arbejdsområder.

Der bliver derfor årligt afsat et beløb til efteruddannelse til alle medarbejdere i DMR, så det sikres, at alle medarbejdere fagligt er på forkant med udviklingen indenfor deres ansvarsområde.

Vi afholder selv en række foredrag og kursusaktiviteter inden for miljøområdet, og forsøger igennem et tæt samarbejde med forsknings- og undervisningsinstitutioner til stadighed at være på forkant med den forskningsmæssige og teknologiske udvikling. Vi har i den forbindelse bl.a. udarbejdet Teknologiudviklingsprojekter for Miljøstyrelsen og Branchebeskrivelser for Videncenter for Jordforurening. Desuden deltager vi årligt i flere projekter på undervisningsinstitutioner og universiteter.

Information om nye eksterne retningslinjer tilgår DMR gennem abonnement på Miljøstyrelsens publikationer, Videncenter for Jordforurening samt en række fagtidsskrifter indenfor vores arbejdsområder.

Vi abonnerer således på en lang række erhvervsfaglige tidsskrifter, ligesom firmaet eller medarbejdere i embeds medfør er medlemmer af relevante erhvervsfaglige interesseorganisationer.