Risiko for oversvømmelse

Klimatilpasningsplan, risiko for oversvømmelse - rådgivning

Vil du undgå at blive overrasket af oversvømmelser ved skybrud, stormfloder, terrænnært grundvand eller fyldte vandløb, er det en rigtig god idé at sætte dig ind i udfordringerne på netop din matrikel eller dit projektområde.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde oversvømmelseskort og vurdere risici. Det er første skridt mod at sikre din matrikel eller dit projektområde, så oversvømmelser giver færrest muligt skader. Vi hjælper dig også gerne videre med design af løsninger til sikring af dit hus, din udstykning eller virksomhed.

For at kunne handle proaktivt på oversvømmelsesrisikoen er det vigtigt at forstå, hvorfor oversvømmelserne opstår, det kan f.eks. være vand fra nabogrunde, der strømmer ind til dig, eller måske er det grundvandet, der står højt. Det handler nemlig ikke kun om hvor oversvømmelsen opstår, men i høj grad også om hvorfor. Vi er klar til at hjælpe, så du kan har en plan for oversvømmelsessikringen.

Pga. klimaforandringer øges risikoen for oversvømmelse generelt. Vandstanden i havet stiger, og i år 2100 vurderes det, at vandstanden vil være omtrentligt 70 cm højere end i dag. Samtidig vil der i fremtiden falde mere regn. Det vil betyde, at den terrænnære grundvandsstand vil stige i mange
områder, og at vandløb vil blive mere belastet. Samtidig vil vi opleve flere og kraftigere regnhændelser. DMR kan hjælpe med at vurdere oversvømmelsesrisikoen både på kort sigt og lang sigt, samt udarbejde adaptive strategier for vandhåndtering og oversvømmelsessikring.

I forbindelse med projektering og udvikling af nyt byggeri har du med en vandhåndteringsplan mulighed for at forberede dit projekt ift. regnvand. Du kan indtænke regnvand med genanvendelse og rekreative formål for øje, mens du samtidig kontrollerer at kraftige skybrud og stormfloder ikke fører til utilsigtede
oversvømmelser af værdier. Løsningerne kan både være tekniske og lavpraktiske. Mest af alt handler det om at indtænke mulighederne ind fra start, for her er det billigst og lettest at skabe løsninger i form af fx terrænbearbejdning, grønne tage- og overflader samt eksempelvis permeable belægninger.

Kontakt os for sparring om dit projekt, eller hvis du ønsker konkrete tilbud eller rådgivning.


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail