Risiko for oversvømmelse

Klimatilpasningsplan, risiko for oversvømmelse - rådgivning

Vil du undgå at blive overrasket af oversvømmelser ved skybrud, stormfloder eller fyldte vandløb er det en rigtig god idé at sætte dig ind i udfordringerne på netop din ejendom. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde oversvømmelseskort og vurdere risici. Det er første skridt mod at sikre din ejendom, så oversvømmelser giver færrest muligt skader. Vi hjælper dig også gerne videre med design af løsninger til sikring af dit hus eller virksomhed.

Du kan også selv tjekke risikoen for oversvømmelser i dit område via Miljøstyrelsens værktøj KAMP. Vær opmærksom på at værktøjet er designet til miljø- og planarbejdere og at der er usikkerhed på resultaterne. Hjemmesiden Dingeo sammenstiller resultaterne, så de er nemmere at gå til for dig, der ikke er specialist i vand. Kortene her er baseret på det samme datagrundlag. Begge værktøjer giver et godt indledende billede af om og i så fald hvilke oversvømmelsesproblemer du skal være opmærksom på.

For at kunne handle proaktivt på oversvømmelsesrisikoen er det vigtigt at forstå; hvorfor oversvømmelserne opstår. Er det f.eks. nabogrundenes vand, der strømmer ind til dig eller et lavpunkt på et dige, der er skyld i udfordringerne? Det handler nemlig ikke kun om hvor oversvømmelsen opstår men i allerhøjeste grad om hvorfor. Vi er klar til at hjælpe med vurdering og tolkning af resultaterne så de kan bruges proaktivt i sikring af din ejendom.

I forbindelse med projektering og udvikling af nyt byggeri har du en helt særlig chance for at forberede dit projekt på vandet. Du kan indtænke regnvand med genanvendelse og rekreative formål for øjet, mens du samtidig kontrollerer at kraftige skybrud og stormfloder ikke fører til utilsigtede oversvømmelser af værdier. Løsningerne kan både være tekniske og lavpraktiske. Mest af alt handler det om at indtænke mulighederne fra start af. Her er det nemlig billigst og mest enkelt at skabe løsninger i form af fx terrænbearbejdning, skybrudsventiler og permeable belægninger.

Kontakt os for sparring om dit projekt, eller hvis du ønsker konkrete tilbud.

Sjælland


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail

Jylland og Fyn


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail