Miljørådgiver for kommuner

Miljøtilsyn, miljørådgivning, miljørådgiver for kommuner

DMR rådgiver og bistår kommuner med myndighedsopgaver inden for hele miljøområdet.

Vi kan bl.a. tilbyde rådgivning inden for industrimiljø og landbrug, herunder:

Vi fungerer desuden som sparringspartner i vanskelige sager, hvor det kan være godt at få en vurdering fra en ekstern rådgiver.

I nogle kommuner stiller vi en medarbejder til rådighed som ressourceperson, hvor medarbejderen indgår i den daglige opgaveløsning i en periode.

DMR har stor ekspertise og erfaring inden for mange forskellige brancher, og de fleste af vores medarbejdere på miljøområdet er vant til kommunal sagsbehandling fra tidligere ansættelser i kommuner, og har derfor stor indsigt i reglerne og arbejdsgangene inden for offentlig administration.

Når du vælger at bruge DMR som konsulent/rådgiver, får du ikke blot løst dine opgaver af kompetente medarbejdere, du får også mulighed for at få belyst sagerne med nye, uvildige øjne, der er vant til at arbejde både for myndigheder og virksomheder og på tværs af kommunegrænser.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre.


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail