In-situ oprensning af forurening

In-situ oprensning af jordforurening og grundvand

Hvis der er konstateret forurening på en ejendom, kan det være nødvendigt at foretage en oprensning af den konstaterede forurening.

Oprensningsniveauet vil ofte afhænge dels af den miljørisiko forureningen udgør, dels undersøgelsens formål, f.eks. køb/salg, ændret arealanvendelse eller nybyggeri.

Oprensningerne foretages derfor mod et konkret mål, f.eks. at fjerne en aktuel miljørisiko, at udtage ejendommen af kortlægningen over forurenede grunde eller at få ejendommen frigivet til den ønskede arealanvendelse.

Oprensningsniveauerne aftales i tæt samråd med kunden og miljømyndighederne, således at der vælges den optimale oprensningsmetode.

Opgaveløsningen vil i alle tilfælde blive foretaget i et tæt samarbejde med vores kunder og de lokale miljømyndigheder, med det mål at sikre økonomisk og miljømæssigt optimale løsninger.

Den mest almindeligt anvendte metode til oprensning af forurenet jord er stadig opgravning.

Der er dog i de seneste år udviklet en række nye metoder til grundvandsrensning og in-situ metoder til rensning af forurenet jord og grundvand.

I visse tilfælde er en in-situ oprensning økonomisk fordelagtig frem for de traditionelle opgravningsløsninger.

Nye metoder gør det muligt at fjerne forureningskomponenter fra jorden uden opgravning og deponering af forurenet jord. Samtidig vil der ofte være sundheds- og miljømæssige fordele ved in-situ oprensninger frem for opgravningsløsninger.

Endvidere har metoderne den fordel, at ejendommen normalt vil kunne anvendes uindskrænket under oprensningsperioden, hvor det ved opgravningsløsningerne kan være problematisk at anvende ejendommen i den periode gravearbejdet gennemføres, hvilket kan medføre et betydeligt driftstab og gene i hverdagen.

In-situ oprensningerne har samtidig den fordel, at grundvandet kan renses samtidig med den forurenede jord. Det undgås derfor, at der efter gravearbejdet skal foretages en selvstændig grundvandsrensning.

In-situ oprensningerne kan endvidere projekteres og drives således, at oprensningen relativt hurtigt får løst et akut problem, f.eks. afdampning til ovenliggende bygninger.

Kontakt DMR for rådgivning og konkret tilbud.


Claus Larsen
Civilingeniør, kontorleder, ejerleder
+45 20 95 06 55
E-mail