Risikovurdering ved jordforurening

Risikovurdering ved jordforurening - dmr.dk

Få korrekt viden om forureningstilstanden på din ejendom via målrettede forureningsundersøgelser

Vi er specialister i forureningsundersøgelser – både hvis du er privat borger, ejendomsudvikler, entreprenør, virksomhedsejer eller en offentlige myndigheder. Undersøgelserne kan indgå i handel af fast ejendom, prioritering af offentlige indsatser og som følge af uheld, skader og påvisning af gamle forurening. Ring eller skriv allerede nu for at drøfte håndteringen af netop din sag via kontaktoplysningerne i bunden af denne side.

Det er regionerne, der kortlægger grunde i Danmark med kendt eller potentiel forurening. Der er p.t. kortlagt ca. 15.000 V2-grunde, hvor der altså er fundet forurening der kan være skadeligt for grundvand og/eller menneskers sundhed. Dertil kommer 14.000 V1-grunde, som er kortlagt som muligt forurenede – her er jorden ikke undersøgt endnu, men man ved, at der har været aktiviteter, som kan give forurening. Tilsvarende er byområder generelt påvirket af diffus forurening fra bl.a. trafik. Fra 1. januar 2008 er ældre byzoner som udgangspunkt klassificeret som et lettere forurenet område, og dermed kortlagt som områdeklassificeret.

Med et adresseopslag på DinGeo eller på  Danmarks miljøportal kan du på alle danske adresser få oplysning om jordforureninger på selve adressen, såvel som i nærområdet. Der foretages typisk undersøgelser på fyld- og lossepladser, servicestationer samt industriejendomme. Typiske forureningskomponenter er:

  • Benzin, olie, PAH’er og tungmetaller.
  • Chlorerede opløsningsmidler, PFAS/PFOS/PFOA, pesticider og forskellige organiske opløsningsmidler.
  • Lossepladsgas og forskellige flygtige forureningskomponenter.

På baggrund af viden om en given ejendoms tidligere og nuværende arealanvendelse, fastlægges det hvilke forureningskomponenter det vil være relevant at undersøge for.

  • Forløbet i forbindelse med undersøgelse ser typisk sådan ud:
  • Afklaring af, hvilke potentielle forureningskilder der er/har været på ejendommen.
  • Orienterende forureningsundersøgelse til vurdering af, om ejendommen er forurenet.
  • Eventuel supplerende forureningsundersøgelse til afgrænsning af forurening.
  • Udarbejdelse af en risikovurdering i forhold til ejendommens arealanvendelse, grundvand og recipient (se mere under risikovurdering).
  • Vurdering af, om der skal foretages afværge, og i givet fald hvilken oprensningsmetode, der skal anvendes.
  • Miljømyndighedsgodkendelser.

Såfremt der konstateres forureninger, der udgør en risiko for mennesker eller miljø, foretages oprensningerne mod et konkret mål, f.eks. at ejendommen udtages af kortlægningen over muligt forurenede grunde eller, at ejendommen frigives til en given arealanvendelse.

Undersøgelses- og oprensningsniveauerne skal i disse sager aftales i et tæt samråd med miljømyndighederne.

Opgaveløsningen vil i alle tilfælde blive foretaget i et tæt samarbejde med vores kunder og de lokale miljømyndigheder, med det mål at sikre økonomisk og miljømæssigt optimale løsninger. Vi udfører med andre ord kun de undersøgelser der er nødvendige i lige nøjagtigt din situation.

DMRs rådgivning udføres naturligvis i henhold til gældende vejledninger og anvisninger udarbejdet af bl.a. Miljøstyrelsen og Regionernes Videncenter for Jordforurening, læs mere her:

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail

Jylland


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail