Afværgepumpning og grundvandsrensning – pump and treat

Afværgepumpning og grundvandsrensning, forureningsfjernelse

I visse tilfælde kan afværgepumpninger, evt. med en efterfølgende rensning af det oppumpede grundvand, være en oplagt mulighed til forureningsfjernelse, dels fordi metoden relativt hurtigt kan iværksættes, dels fordi metoden effektivt sikrer mod en yderligere spredning af grundvandsforureningen. Samtidig er metoden relativt velafprøvet og driftssikker.

DMRs specialister inden for grundvand, udfører alle former for hydrauliske tests, og designer og udfører grundvandssænkninger i samarbejde med danske specialfirmaer. DMR kan bistå med grundvandsmodelleringer ved alt fra bygge- og anlægsprojekter til større miljøafværgeprojekter med hydraulisk kontrol og oprensning af forurenet grundvand.

Det oppumpede grundvand kan f.eks. renses i en olieudskiller/koalescensudskiller, i biologiske filtre, i filtre med aktivt kul eller andre oprensningsmetoder.

DMR har erfaring med en række metoder til grundvandsrensning. Metoder og teknologi vil afhænge af bl.a. hvilke forureningskomponenter der er tale om, ligesom forureningskoncentrationer og krav til oprensningsniveauer kan være afgørende for valget af rensningsmetode.

Afværgepumpning er typisk en af flere muligheder, og skal derfor normalt vurderes ifht. alternative metoder, da det kan være vanskeligt at forudsige varigheden af afværgepumpninger, hvorfor vandafledningsafgifter og driftsomkostninger kan gøre, at metoden ikke er økonomisk fordelagtig.

Kontakt gerne DMR for rådgivning og konkrete tilbud.

Kontaktperson


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail