Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK)

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK)

Bolig- og Planstyrelsen lancerede i 2020 den frivillige bæredygtighedsklasse og en aktiv forsøgsordning gældende til november 2023. Målet med den frivillige bæredygtighedsklasse er at tilbyde en ensartet og lettilgængelig måde at projektere og opføre bæredygtigt byggeri, inklusiv den miljømæssige, det økonomiske og det sociale aspekt, også kendt som de tre dimensioner i bæredygtighed.

De 9 krav i FBK

I samarbejde med byggebranchen er der opstillet 9 konkrete krav, som skal hjælpe byggeriet mod et helhedsorienteret bæredygtigt byggeri. Bolig- og Planstyrelsen har forsøgt at gjort principperne for bæredygtighed enkle og omkostningslette.

1. Livscyklusvurdering: En udvidelse af det nye krav fra BR18, hvor kravet udelukkende handler om CO2. Med en livscyklus vurdering ser man på bygningens samlede klimapåvirkning.

2. Ressourceanvendelse på byggepladsen: Måling og registrering af transport, energi og vandforbrug. Også mængden af byggeaffald skal dokumenteres.

3. Totaløkonomisk analyse (LCC): Totaløkonomien skal beregnes for mindst tre væsentlige valg. For hver af de tre valg skal mindst to alternativer sammenlignes.

4. Drift- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet.

5. Dokumentation af problematiske stoffer.

6. Overholdelse af grænseværdier for forskellige gasser i indeklimaet.

7. Eftervisning af dagslysniveauet.

8. Støj og rumakustik i boliger.

9. Støj fra ventilationssystemer i boliger.

Sammenligning mellem FBK og certificeringsordningerne

En rapport udarbejdet af Realdania, har undersøgt og sammenlignet forskelle og ligheder mellem FBK, DGNB og svanemærkning. Resultaterne af undersøgelsen er, at FBK er markant mindre omfattende og baseret på simple forudsætninger. Dette stemmer godt overens med Bolig- og Planstyrelsens vision, om en ordning som skal fremme bæredygtigt byggeri, men samtidig være tilgængelig for den brede byggesektor.    

DMR kan hjælpe dig gennem hele processen

Har du et projekt, som skal bygges efter den frivillige bæredygtighedsklasse, har vi hos DMR omfattende erfaring med at udføre tekniske målinger og indhente dokumentation indenfor alle 9 krav.

DMR udfører målingerne i henhold til de krav, der er for den pågældende klassificering, og afrapporterer i notat, hvor der sammenlignes med gældende kriterier.

Kontakt DMR hvis du ønsker tilbud på konkrete sager, eller har spørgsmål til vores ydelser.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail