Helbredskontrol og sundhedstjek

Arbejdsrådgivning - helbredskontrol og sundhedstjek

Sundhedsrisici ved aften- og natarbejde

Det er ikke nødvendigvis uden konsekvenser at udføre natarbejde. Hvis den sædvanlige dagsrytme brydes, kan det bl.a. medføre søvnproblemer, dårligere søvnkvalitet og generelt sover medarbejdere, der udfører natarbejde, ca. 2 timer mindre end medarbejdere, der arbejder i dagtimerne.

Ved nat- og skifteholdsarbejde ses ofte følgende helbredsproblemer:

 • psykiske problemer som stress, angst og nervøsitet.
 • psykiske reaktioner som irritabilitet, rastløshed og tristhed.
 • mave-tarmproblemer som appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave.
 • forøget risiko for abort eller dødfødsel for gravide kvinder i fast natarbejde.
 • forøget risiko for hjertekarsygdomme.
 • risiko for brystkræft for kvinder efter mange års regelmæssigt natarbejde.
 • eventuelt forværring af eksisterende sygdomme som sukkersyge.
 • nogle helbredsproblemer kan forværres ved arbejde i forceret tempo eller med et højt præcisionskrav.

Forskning har endvidere vist, at risikoen for ulykker øges ved natarbejde – ikke kun i form af arbejdsulykker på arbejdspladsen, men også på vejen hjem fra arbejde og i fritiden.

Det er vigtigt at forebygge både helbredsproblemer og de negative konsekvenser som ulykker, der er ved natarbejde. Dette kan fx gøres ved at planlægge arbejdet som i skift, der roteres med uret (dag-aften-nat) men også ved at sikre, at den lovpligtige helbredskontrol afholdes.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om hvordan DMR Arbejdsmiljø kan rådgive om hvordan de negative effekter af nat- og skifteholdsarbejde minimeres.

Helbredskontrol

Alle medarbejdere, der er beskæftiget med natarbejde, skal tilbydes en gratis helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse med natarbejde, og derefter minimum hvert 3. år.

Helbredskontrollen er ikke et generelt helbredstjek. Formålet med helbredskontrollen er at forebygge arbejdsbetingede lidelser eller forbedre arbejdsmiljøforholdene. Helbredskontrollen kan dog hjælpe med at finde de personer, som skal anbefales en helbredsundersøgelse i sundhedsvæsenet.

Hos DMR Arbejdsmiljø tilbyder vi at udføre helbredskontrol af jeres medarbejdere, der er beskæftiget med natarbejde. Vi informerer om natarbejde og de helbredsproblemer, som natarbejde kan medføre, samtidig med at vi vejleder om, hvordan gener og arbejdsbetingede lidelser ved natarbejde reduceres. Gennem en sundhedssamtale med den enkelte medarbejder berører vi emner som:

 • spisevanerne og kost.
 • motion.
 • tilrettelæggelse af søvn.
 • planlægning af forskudte arbejdstider i forhold til familielivet.

Kontakt DMR, hvis du vil høre mere om helbredskontrol gennem DMR Arbejdsmiljø.

Sundhedstjek

Hvor helbredskontrollen er lovpligtig for virksomheder med medarbejdere, der udfører aften- og natarbejde, er en sundhedstest en frivillig undersøgelse, som mange virksomheder efterhånden tilbyder deres ansatte.

Et sundhedstjek er et effektivt redskab for virksomheden til at motivere den enkelte medarbejder til at gøre en ekstra indsats for egen sundhed og derved skabe en bedre trivsel og øget effektivitet på arbejdspladsen.

Et sundhedstjek er endvidere en god mulighed for at fange eventuelle livsstilssygdomme i opløbet samt forebygge disse gennem motiverende rådgivning om sunde vaner, kost og motion.

Et sundhedstjek indeholder typisk punkter som måling af:

 • blodtryk.
 • puls.
 • totalkolesterol.
 • blodsukker.
 • BMI.
 • fedtprocent.

Desuden gennemføres der ofte en samtale om f.eks. livsstil, sunde vaner, kost og motion.

DMR Arbejdsmiljø sammensætter sundhedstjekket i samarbejde med den enkelte virksomhed, så undersøgelserne kommer til at indeholde de punkter, som virksomhed ønsker.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om sundhedstjek gennem DMR Arbejdsmiljø.

Afdelingsleder


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail