Sætnings- & tørkeskader på bygninger

Undersøgelse af sætningsskade og revner i bygning - dmr.dk

DMR Geoteknik foretager geotekniske undersøgelser i forbindelse sætningsskader på bygninger og bygningsværker/anlægskonstruktioner, inkl. tørkeskader.

Tørkeskader

Den ny tørkeskadeordning trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyder, at det bliver muligt at få erstatning for bygningsskader, hvis de er forårsaget af langvarig tørke i undergrunden. Samtidig ændrede Stormrådet navn til Naturskaderådet.

Det betyder, at det kan udløse erstatning, hvis et hus får alvorlige sætningsskader og revner som følge af langvarig tørke i undergrunden. Bygningsskader, som nogle af dem, der opstod efter den langvarige og hårde tørke i 2018, fremover vil kunne erstattes gennem forsikringsselskaberne.

Det vil være Naturskaderådet, som afgør, om der har været tale om tørke. Det vil ske på baggrund af en uvildig undersøgelse af forholdene på et skadested, og det vil være særlige vurderingseksperter, der foretager undersøgelserne. Undersøgelsen igangsættes af det forsikringsselskab, som har modtaget en anmeldelse om en tørkeskade i Stormbasen.

Tørkeskader er typisk ikke dækket af husforsikringen, men den 1. juli 2022 træder den nye tørkeskadeordning i kraft. Ligesom med skader efter stormflod, så kan en eventuel skade efter tørke blive dækket af Naturskaderådet.

Skaden skal anmeldes i Stormbasen (www.naturskaderaadet.dk) senest 2 måneder efter skaden er indtrådt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du kontakte dit forsikringsselskab, som kan hjælpe dig med den videre proces. Når skaden er anmeldt, igangsættes en undersøgelse senest 5 dage efter modtagelse af anmeldelsen. Fra vores 17 kontorer, sikrer vi den påkrævede besigtigelse og undersøgelse inden for de 5 dage, se kontaktoplysninger nederst på siden eller brug for chat-funktion til højre. 

Undersøgelsen laves i samråd med forsikringsselskabet og omfatter bl.a. undersøgelse af den ikke-overfladiske jordbund herunder vandindhold mv. 

Tørkeordningen omfatter udelukkende væsentlige skader på bygning.  Man/vi har pligt til at begrænse skaderne, herunder understøtning, afstivning og afdækning af bygninger og fundamenter

Indbogenstande er ikke omfattet af ordningen.

Der kan læses mere på Naturskaderådets hjemmeside og i Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke.

Afklaring af sætningsskader ved køb/salg

I forbindelse med salg af ejendomme kan der opstå problemer, hvis der i tilstandsrapporten er bemærkningen UN (Undersøges nærmere) ved revner i murværk og fundamenter. DMR Geoteknik kan udføre undersøgelser til vurdering af, om jordbunden er årsagen til disse revnedannelser.

Sætningsskader kan også undersøges, hvor revner i murværk og fundamenter opdages efter salget er gennemført, hvor der skal foretages en vurdering af skadens omfang og en vurdering af om skaden f.eks. dækkes af ejerskifteforsikringen.

DMR Geoteknik kan således tilbyde at udføre en fagteknisk besigtigelse, samt en geoteknisk undersøgelse til fastlæggelse af, om der er tale om sætningsskader, som følge af en fejlfundering.

Hvis der er tale om en fejlfundering, kan DMR Geoteknik vurdere, om sætningerne fortsat vil udvikle sig, eller om sætningerne vurderes at være i bero. Hvis sætningerne vurderes at kunne udvikle sig yderligere, kan DMR Geoteknik komme med udbedringsforslag, så det hindres, at sætningerne ikke udvikler sig yderligere.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.


Richard de Churruca
Fagchef
Geotekniker, civilingeniør

+45 30 96 19 68
E-mail