Jordhåndtering på bygge- og anlægsprojekter

Jordprøvetagning ved jordflytning - dmr.dk

Ved bygge- og anlægsprojekter vil der ofte være krav om undersøgelse af overskudsjorden inden bortskaffelse. Det gælder områdeklassificerede ejendomme inden for byzonen samt ejendomme kortlagt efter jordforureningsloven (V1 eller V2). Kravene gælder både private og offentlige bygherrer.

Undersøgelsernes omfang aftales med kommunen, men vil altid omfatte kemisk analyse af jordprøver – enten af opgravet jord eller inden gravearbejdet opstartes. På baggrund af undersøgelserne skal der typisk udarbejdes en jordhåndteringsplan, der kan danne grundlag for udbudsmateriale, og fungere som en arbejdsplan under gravearbejdet.

DMR har mange års erfaring med jordhåndtering på projekter med jordmængder fra ganske få tons til mere end 100.000 tons. DMR har mange lokalkontorer, og har derfor et tæt samarbejde med de fleste kommuner.

Vi er eksperter i at fastlægge den mest hensigtsmæssige strategi for det konkrete projekt, så jordhåndteringen foregår med hensyn til projektets tidsplan, økonomi og bæredygtighed. Vi kender de lokale jordmodtagere og kan indhente flere tilbud for at sikre en konkurrencedygtig deponeringspris. Alternativt kan vi undersøge, om overskudsjorden kan genanvendes på byggegrunden i stedet for at køre den væk. Du kan læse mere om genanvendelse af overskudsjord her

Tag fat på DMR for en indledende snak om dit projekt, og få et konkret tilbud på rådgivning og de nødvendige undersøgelser.

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail

Jylland


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail