Pludselig forurening – miljøvagt

Akut og pludselig forurening - miljøvagt - dmr.dk

DMR tilbyder landsdækkende miljørådgivning 24 timer i døgnet i henhold til firmaets ISO 9001:2015 certificering. Rådgivning afregnes efter forbrug uden faste driftsomkostninger. Rådgivning kan omfatte hurtig besigtigelse og dialog med skadevolder, myndigheder og beredskab.

Vagttelefon: 50 70 06 55

Der registreret årligt ca. 4.000 akutte miljøuheld som 112-alarm eller ca. 15 % af alle alarmopkald. Lækage fra køretøjer, tanke og udslip ved trafikulykker er blandt de hyppigste skader. Skader sker og registreres hele døgnet. Der er dog en øget alarmering af miljøskader i tidsrummet 17-24 (ODIN).

DMR har indgået aftale med danske kommuner, beredskaber og virksomheder om rådgivning ved pludselige miljøhændelser. Miljøvagten kan døgnet rundt besigtige skader, sikre dokumentation og vurdere behovet for videre tiltag.

Erfaringsmæssigt kan miljøvagten understøtte skadevolders opfattelse af en professionel og ansvarsfuld håndtering af den forsikringsanmeldte skade.

Det er vores erfaring, at miljøskader kan få et positiv eftermæle i forhold til kunder og omverdenen, såfremt vi ved fælles hjælp formår at sikre en rettidig og professionel indsats uden unødig ventetid og bekymringer.

De første 12-24 timer er generelt styrende for forureningens udbredelse og omfang ved eksempelvis jordforurening.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.


Brian Tang Vestergaard
Civilingeniør
+45 40 76 06 16
E-mail
Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail