Ventilation

Arbejdsmiljørådgivning om krav til ventilation på arbejdet

Når man arbejder med maskiner og produkter, der blandt andet afgiver dampe, gasser støv m.m.
kræves det normalt, at der etableres et system, der sikrer, at medarbejderne ikke
udsættes for sundhedsskadelige stoffer.

Reglerne foreskriver, at de sundhedsskadelige stoffer skal fjernes på det sted, hvor de dannes. Det løses normalt ved at etablere punktudsugning hen over den forurenende proces, kombineret med en tilsvarende indblæsning af erstatningsluft.

Procesluft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet, selv om det køres igennem filtre m.m.

Hvis der er tvivl om effektiviteten af udsugningen, er der mulighed for at få den målt og vurderet,
bl.a. ved røgudlægning eller målinger med f.eks. et varmetrådsanemometer.

Visse typer af gasser og støv kan medføre brand/eksplosion, og man kan derfor være underlagt ATEX-Krav (ATsmosphere EXplosive).

Kontakt DMR, hvis I ønsker en gennemgang af jeres eksisterende ventilationsanlæg eller I
påtænker at bygge et nyt anlæg.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail