Ventilation

Arbejdsmiljørådgivning om krav til ventilation på arbejdet

I industrielle og laboratoriemiljøer, hvor medarbejdere potentielt udsættes for farlige dampe, gasser og støv, spiller korrekt ventilation en afgørende rolle for arbejdsmiljøsikkerheden.

Dansk Miljørådgivning er specialiseret i at yde professionel rådgivning om design og optimering af ventilationssystemer, herunder punktudsugning og løsninger, så det sikres, at de opfylder kravene, for effektivt at beskytte mod sundhedsskadelige stoffer.

Vores ekspertise inden for arbejdsmiljøsikkerhed sikrer, at virksomheder kan overholde de gældende arbejdsmiljøregler ved korrekt at fjerne skadelige stoffer ved deres oprindelsespunkt. Dette kombineres ofte med tilførsel af erstatningsluft for at opretholde et optimalt og sundt indeklima. DMR yder rådgivning om hvordan procesluft kan recirkuleres, under forudsætning af, at luften renses effektivt, kontrolleres nøje, og der tilføres tilstrækkelig frisk luft.

For virksomheder, der håndterer materialer, som kan medføre risiko for brand eller eksplosion, tilbyder DMR specialiseret rådgivning om at opfylde ATEX-direktivernes krav. Vi bistår med at identificere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risici, og yder rådgivning, så der sikres et sikkert arbejdsmiljø.

DMR anvender avanceret udstyr til at evaluere effektiviteten af eksisterende ventilationssystemer, herunder røgudlægningstests og målinger med varmetrådsanemometre, for at identificere eventuelle områder, der kræver forbedring eller opdatering.

Som din rådgivende partner kan DMR vejlede din virksomhed gennem processen med at vælge de mest hensigtsmæssige og effektive ventilationssystemer, der ikke kun opfylder juridiske krav, men også fremmer et sundere arbejdsmiljø.

Vi forstår vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø og tilbyder rådgivning, der kan hjælpe din virksomhed med at implementere de bedste praksisser inden for ventilation og luftkvalitetsstyring.

Kontakt DMR i dag for professionel rådgivning om ventilationssystemer og arbejdsmiljøsikkerhed, der er skræddersyet til dine specifikke behov.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail