Kontrol af stinkskabe og punktudsug

Kontrol af stinkskabe og punktudsug

For at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i laboratorier og industri, er det vigtigt løbende at kontrollere effektiviteten af stinkskabe og punktudsug.

Dansk Miljørådgivning kan udføre sporgasanalyse, hvor stinkskabets udsugningseffektivitet testes, luftstrømme undersøges med røgtest, og lufthastigheden måles.

Der er krav om sporgasanalyse ved ibrugtagning af stinkskabe, og ved ændringer i opsætning og indstillinger. Ligeledes skal der også udføres sporgasanalyse, hvis der er væsentlige ændringer i selve arbejdet i stinkskabet. Der er forskellige krav til stinkskabets udsugningseffektivitet, afhængigt af, hvilke stoffer der arbejdes med.

Dansk Miljørådgivning anbefaler en årlig kontrol, som en del af arbejdet med de kemiske risikovurderinger, eller oftere hvis leverandørbrugsanvisningen foreskriver det.

Stinkskabe er uundværlige i forebyggelsen af medarbejderes eksponering for farlige gasser og dampe, og stinkskabet er en vigtig del af STOP-princippet, hvor tekniske foranstaltninger altid kommer før personlige værnemidler.

Ud over kontrol af stinkskabe, tilbyder vi kontrol af punktudsug og udlægning af sporgas i kemikalieskabe, hvor tætheden kontrolleres.

Ved at vælge Dansk Miljørådgivning til målinger, dokumentation og rådgivning, sikrer din virksomhed et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på medarbejdernes sundhed og sikkerhed, og hvor gældende krav overholdes.

Vores erfaring og tekniske ekspertise sikrer, at dine stinkskabe, punktudsug og kemikalieskabe, fungerer som de skal og lever op til kravene.

Kontakt Dansk Miljørådgivning for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe med målinger, rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer, at de specifikke krav til sikkerhed og arbejdsmiljø på din virksomhed overholdes.


Mie Baunwall Brander
Arbejdsmiljørådgiver
+45 25 50 55 39
E-mail