Regler for støj og råd ved installation

Hvis du ønsker at få installeret en luft til vand varmepumpe i dit hjem, kan det ikke helt undgås at du og naboer kan opleve støjgener. Det er derfor vigtigt at du finder den rette placering i boligen, så varmepumpen hverken generer dig eller dine naboer. Alt efter hvilken varmepumpe du har eller har tænkt dig at anskaffe, så kan støjniveauet variere fra 35 dB op til 55 dB eller derover. Installatører er bekendte med reglerne og kan i praksis give dig gode råd til valg af varmepumpe og placering.

Støjregler mod et skel op til din nabo er som udgangspunkt 45 dB i dagtimerne og 35 dB i aften- og nattetimerne for parcel- og rækkehuse. Støjgrænserne kan dog variere alt efter hvilken kommune du er bosat i. Det betyder også at det er vigtigt at placerer din varmepumpe længst væk fra skellet, så den støjer mindre mod din nabo. Samtidig kan et hegn eller buske reducerer støjen ind til din nabo.

Branchen har en tommelfingerreglen om udregningen af nødvendig afstand til skel fra din varmepumpe. Hvis din varmepumpe f.eks. støjer med 45 dB, så vil en afstand på 2 meter sænke den forventede støj med omtrent 5 dB. Hvis du fordobler afstanden igen, reduceres støjniveauet igen med 5 dB, hvilket vil sige at du på 4 meters afstand er nede på 35 dB.

Energistyrelsen har udviklet et lille støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe. Beregningen er alene orienterende og tager udgangspunkt i de oplysninger, som du kan indhente fra leverandøren af luft-vand-varmepumpen.