Støj fra varmepumper, ventilation, fyringsanlæg m.v.

Støj fra varmepumper, ventilation, fyringsanlæg m.v.

Der er al mulig god grund til at være opmærksom på støj fra varmepumpe, ventilation og lignende. Der er nemlig regler for, hvor meget eksempelvis din varmepumpe må støje i skel.

Det er ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret, men Energistyrelsen har udviklet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe.

Når varmepumper er installeret, kan certificerede støjspecialister fra DMR foretage støjmålinger på stedet og dokumentere om kravene er overholdt.

Via vores 17 danske kontorer er vi til stede i dit lokalområde, og kan altid kontaktes, hvis du f.eks. ønsker målinger af støj fra egne eller naboers pumper.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Sjælland


Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail

Midt- og Østjylland

Nothing found

Nordjylland


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail

Sønderjylland/Fyn


Pia Laulund
Audiolog
Støj og akustik

+45 25 50 55 02
E-mail