Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Normalt arbejdes der med målinger når der er tale om vibrationer. Der er typisk:

  • vibrationer fra jernbaner
  • vibrationer fra anlægsarbejde og byggepladser, primært fra nedbrydning, spunsning og tungt maskineri
  • vibrationer fra virksomheder eller andre eksterne kilder.

Ofte måler og vurderer man også lavfrekvent støj og infralyd i sager med vibrationer, da vibrationer ofte omdannes til lyd via bygningsdele.

I DMR Støj og akustik arbejder vi primært med vibrationer, når det er menneskers påvirkning man undersøger. Når det er bygningens påvirkning der undersøges, kan DMR gøre det via vores geotekniske afdeling, der kan foretage undersøgelserne og yde rådgivning, se mere information her.

Støjgrænser

Miljøstyrelsens orienterende grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø er opsummeret herunder:

Tabel: Miljøstyrelsens orienterende støjgrænser for lavfrekvent støj og infralyd. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.
Tabel: Miljøstyrelsens orienterende støjgrænser for vibrationer. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtningen Slow, S, svarende til et måletidsrum på 2 sekunder.

Certificeret specialist


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail