Vejledende støjgrænser

Der er ingen præcise krav til varmepumpers støjniveau. Din kommune fastlægger den støjgrænse, du skal overholde i forhold til dine naboer, og de fleste bruger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som du kan se i skemaet nedenfor. Bor du i et almindeligt hus i en by, må varmepumpen fx højest have et støjniveau på 35 decibel (dB) fra kl. 22 om aftenen til kl. 7 om morgenen.

DøgnperiodeSommerhusområderTæt lav boligområde (parcelhuse, rækkehuse mv.)Etageboliger, Blandet bolig og erhverv, Det åbne land (enkeltliggende huse)
Hverdage kl. 7-18 Lørdage kl. 7-1440 dB45 dB50-55 dB
Hverdage kl. 18-22 Lørdage kl. 14-22 Søndage kl. 7-2235 dB40 dB45 dB
Alle dage kl. 22-735 dB35 dB40 dB

Din kommune er myndighed

Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen fra fyringsanlæg og andre ikke-erhvervsmæssige energiproducerende anlæg som fx klimaanlæg og varmepumper. Det er også tilfældet med støj fra ventilationsanlæg. Kommunens afgørelser kan ikke påklages til andre myndigheder.