Støj fra koncert, teater og event

Støj fra koncert, teater og event

I forbindelse med afholdelse af koncerter, teater og events, både inden- og udendørs, kan der ofte opstå klager ifm. støj. Det er en fordel at være proaktiv både ift. at imødekomme klager, men også for at lette arbejdet med at få relevante tilladelser. Støj fra sådanne begivenheder er ofte en kompleks opgave, som kræver forskellige støj- og akustik kompetencer, såvel som mere generel erfaring og viden fra kultur- og underholdningsindustrien.

I DMR har vi fra tidligere sager erfaret, at det er muligt at simulere og beregne støjen fra koncerter, teater og events med en tilfredsstillende præcision. Det gøres ved at benytte eksisterende beregningsredskaber, som typisk bruges til ekstern støj, og kendte metoder til at reducere støjen. I de pågældende sager har arbejdet muliggjort større handlefrihed for arrangøren, og samtidig mindsket gener for omgivelserne.

DMR’s specialister har mange års erfaring med live lyd- og teaterproduktion, montage samt med både ældre og moderne professionelt teknisk udstyr. Samtidig giver erfaringen, fra at være en del af koncert- og teaterproduktion på højeste niveau, en dybdegående viden om drift, behov og andre faktiske forhold.

DMR er også certificeret til at udføre miljømålinger og dermed kan opgaver, hvis det er muligt inden for certificeringsordningen, udfærdiges som en miljømåling.

Specialist


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail