Certificeret og orienterende måling

Certificeret og orienterende måling

DMR er et godkendt laboratorie og har certificerede medarbejdere til at udføre:

  • miljømåling – Ekstern støj
  • miljømåling – Trafikstøj
  • miljømåling – Vibrationer i det eksterne miljø.

Medarbejderne er certificerede, og laboratoriet er godkendt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støj, og er opført på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

For at opsummere så er arbejde, udført som en miljømåling, mere gennemarbejdet og veldokumenteret samt kvaliteten sikret eksternt. Ved orienterende arbejde sikres kvaliteten internt, og metoderne for arbejdet vil i DMR oftest være de samme som ved en Miljømåling.

En certificering er af en person, hvorimod en akkreditering er af laboratoriet. Altså er der ikke forskel på en Miljømåling udført som det ene eller det andet. Der er en omkostning forbundet med at anskaffe og opretholde begge ordninger for laboratoriet eller personen.

Orienterende eller certificeret/akkrediteret arbejde

For at belyse om der er behov for en Miljømåling, kan der bruges orienterende arbejde. Det samme er ofte tilfældet ved virksomheders egenkontrol og ifm. tilsynsmyndighedens tilsyn.

Orienterende arbejde dækker også overslagsberegninger mv., og opgaven kan reduceres mht. dokumentation til det nødvendige omfang. Dermed er arbejdsmængden reduceret ved orienterende arbejde.

I en planlægningssituation accepteres orienterende arbejde normalt.

Når en støjberegning eller måling skal bruges som beslutningsgrundlag i kommuners og andre myndigheders sagsbehandling, så skal opgaven udføres som en Miljømåling. I de følgende eksempler skal opgaven med sikkerhed være en Miljømåling:

  • Når der gives et påbud til en virksomhed omkring at udføre en støjmåling.
  • Ved godkendelse af Bilag 1 eller stjernemarkerede Bilag 2 virksomheder (med enkelte undtagelser) iht. godkendelsesbekendtgørelsen.
  • Ved godkendelse af stjernemarkerede Bilag 2 virksomheder når myndigheden har en begrundet forventning om, at virksomheden ikke uden videre kan overholde de vejledende støjgrænser.
  • Hvis der er stillet krav om ”Miljømålinger – ekstern støj” i godkendelsesvilkårene.
  • Hvis sagsafgørelser påklages.

Du kan finde mere information på Referencelaboratoriets hjemmeside, eller du kan kontakte og få vejledning.

Certificeret specialist


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail