Monitering og langtidsovervågning

Monitering og langtidsovervågning

Det kan være fordelagtigt at monitere støj og vibrationer frem for at foretage en bemandet måling, særligt når der er tale om lange perioder, og der er uvished om, hvornår støjen eller vibrationerne forekommer. DMR har mulighed for at monitere:

  • støjniveauet.
  • lyden, til gennemlytning til identifikation af kilde.
  • støjens retning, for at udelukke andre virksomheder mv.
  • vibrationer.
  • vejr parametre, videoovervågning og andre relevante informationer ifm. vurderinger.

Varsling

Det er muligt at opsætte moniteringssystemet til at sende beskeder til udvalgte personer ved overskridelser af fastsatte grænseværdier. Monitoreringen gør det dermed muligt at blive opmærksom på, og evt. sætte ind overfor aktiviteter.

Online monitering

Det er muligt at følge den igangværende overvågning, live, via en hjemmeside. Her kan man let få et overblik over det aktuelle støj- eller vibrationsniveau, udviklingen den seneste periode, gennemgå seneste begivenheder over den valgte grænseværdi samt at lytte til disse begivenheder og dermed at kunne identificere årsagen til overskridelsen.

Typisk fremgangsmåde

  1. Opsætning – Inspektion af projektet og opsætning af støj- og vibrationsmålestationer.
  2. Projekt opstart – Indledende overvågning, fastsættelse af grænseværdier, opstart af eksterne projektmedarbejdere med tilgang til overvågning samt evt. opsætning af alarmering.
  3. Overvågningsperiode – Overvågning med rådgivning efter behov.
  4. Afslutning – Nedtagning af målestationer og evt. afrapportering.

Jylland


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail

Sjælland/Fyn


Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail