Teknisk udstyr ved indeklima- og skimmelsvampesager

Teknisk udstyr til undersøgelse af fugt og skimmelsvamp

I forbindelse med indeklima- og skimmelsvampesager anvender DMR typisk følgende tekniske udstyr:

 • kapacitive fugtmålere.
 • resistive fugtmålere.
 • RH-målere.
 • fugt- og temperaturfølsomme dataloggere.
 • termografisk udstyr.
 • CO2-målere og –dataloggere.

Hvis nødvendigt udtages prøver til analyse – f.eks.:

 • Dyrkningsprøver – kontaktaftryk, sedimentationsplader og RC-strips til semikvantitativ artsbestemmelse.
 • Materialeprøver til vækst- og artsbestemmelse.
 • Tapeaftryk til vækst- og typebestemmelse.
 • Mycometer® Test til kvantificering af vækst.
 • Mycometer® Air Test til bestemmelse af skimmelsvampemængde i luft/støv.
 • DNA-test – støvprøver eller materialeprøver til artsbestemmelse og kvantificering.

Analyseomfang og -metoder vælges i samråd med kunden ud fra den konkrete sag, herunder hvor meget sagen haster.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail