Skimmelsvampeundersøgelse

Skimmelsvampeundersøgelse - analyse og dokumentation

Når DMR foretager en skimmelundersøgelse er fokus primært på at få identificeret den bagvedliggende årsag til at der er skimmelsvampeangreb (der er forårsaget af fugt) i bygningen. Det er således for os afgørende ikke bare at få fastlagt om der er skimmelsvampeangreb, men også hvorfor der er skimmelsvampeangreb.

At finde den bagvedliggende årsag er en forudsætning for det videre forløb i sagen, herunder valget af saneringsmetode. DMR rådgiver gerne om afrensningsmetoder samt udfører kvalitetssikring efter sanering og fungerer som uvildig rådgiver i forbindelse med valg af afrensningsmetode.

En skimmelundersøgelse vil derfor typisk indeholde:

  • interview af bygningsejer/bruger for at få fastlagt hvilke observationer og eventuelle gener der er observeret,
  • visuelle observationer/bygningsgennemgang,
  • destruktive åbninger i lukke konstruktioner,
  • fugtmålinger,
  • udtagning af skimmelsvampeprøver (f.eks. dyrknings- og materialeprøver eller Mycometer®- og DNA-test),
  • udarbejdelse af en dokumentationsrapport med årsagsafklaring og saneringsvejledning.

Test for skimmelsvampe kan udføres med flere forskellige skimmeltest, f.eks. dyrkning af sporer eller vækstområder, enzymatiske tests som Mycometer-tests eller DNA-test ved QPCR. Valget af metode for skimmelsvampetest afhænger af den specifikke opgave.

DMR er opmærksom på at foretage en hurtig indsats, da det ofte kan begrænse skaden og dermed både omkostningerne og tidshorisonten for sagens afslutning – dette er i særdeleshed vigtigt ved vandskader.

Hvis skimmelundersøgelserne laves i forbindelse med en bygningsrenovering/nedrivning kan der ofte med fordel sideløbende foretages undersøgelser af om der er PCB, bly eller asbest i bygningen.

Hos DMR er kunden altid i centrum og det er vores målsætning i tæt samarbejde med kunden at målrette vores rådgivning og analyser efter kundens aktuelle behov.

I erkendelse af, at vores kunder i vid udstrækning uddelegerer ansvar og beslutninger til os tilstræber vi i ethvert kundeforhold at:

  • levere langtidsholdbar rådgivning og analyser af høj kvalitet.
  • opfatte os som kundens ambassadør.
  • bruge kundernes penge på samme måde, “som vi ville bruge vores egne”.

Du kan kontakte en af vores lokale kontorer og få uforpligtende råd og rådgivning om netop dit skimmelsvampe- og fugtproblem.

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail