Kommunikation, jura og lovgivning

Skimmelsvamp i hus - kommunikation, jura og lovgivning

Kommunikation er vigtig i skimmelsvampesager

Da der kan være sundhedsmæssige problemer forbundet med tilstedeværelsen af skimmelsvampe i indeklimaet, kommer der ofte en utryghed hos brugerne af bygningen, uanset om det er en skole, lejebolig eller arbejdsplads.

DMR tilstræber derfor, at vores rapporter er relativt letlæselige og forståelige, så der ikke bliver skabt en unødvendig utryghed på sagerne.

Det er vores erfaring, at der ved en fagligt korrekt opgaveløsning, kombineret med en god og letforståelig kommunikation skabes mindst muligt usikkerhed og at risikoen for ”hovsa løsninger” minimeres.

DMR vil således være kundens ambassadør i hele forløbet, herunder i forbindelse med kommunikationen med bygningens brugere, hvis kunden ønsker dette.

Kendskab til jura og lovgivning kan være med til at modvirke konflikter.

Når der opstår skimmelsvampe i bygninger der ikke bruges af ejeren selv – f.eks. i udlejningsboliger – kan der hurtigt opstå konflikter hvis ikke problemerne håndteres hurtigt, korrekt og efter reglerne.

Kommunikationen mellem bruger og ejer er således vigtig, ligesom kendskab til ”regelsættet” på området er af stor betydning. Igennem indgående viden om lovgivning, regler og retningslinjer på skimmelsvampeområdet kan DMR medvirke til at sagens administrative behandling gennemgøres hurtigst muligt. Regler og retningslinjer omfatter bl.a.:

 • Lejer og udlejers pligter og rettighed i skimmelsvampesager.
  • Hvem har ansvar for hvilke skimmelsvampeproblemer?
 • Kommunens pligt i skimmelsvampesager.
  • Undersøgelsespligt i skimmelsvampesager.
  • Pligt til vurdering af sundhedsfare.
 • Embedslæge og anden sundhedsfaglig bistand.
 • Arbejdstilsynets ansvar og myndighed.
 • Arbejdsgivers ansvar.

I større organisationer som boligforeninger og ejerforeninger er det ofte fordelagtigt på forhånd at have udarbejdet en politik og beskrivelse af beslutningsforløb såfremt der opstår skimmelsvampesager.

DMR kan i samarbejde med foreningen udarbejde en velfungerende skimmelsvampepolitik, således sagsforløbet håndteres hurtigt, korrekt og med færrest muligt omkostninger for både forening og beboere.

Kontakt DMR, hvis du har brug for rådgivning eller ønsker konkrete tilbud.

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail