Skimmelsvampefjernelse

Skimmelsanering - fjernelse af skimmelsvamp - dokumentation

Hvis det viser sig, at der er skimmelsvampeangreb i en bygning, vil der typisk være behov for en række tiltag til sikring af indeklimaet i bygningen.

Udbedringen afhænger af problemets omfang og omstændigheder, men som udgangspunkt bør der altid foretages:

  • Afklaring af skadesårsag til opfugtning/skimmelsvampeangreb.
  • Omfangsbestemmelse af skaden.
  • Eliminering af skadesårsag.
  • Udtørring.
  • Skimmelsvampesanering – mekanisk og/eller kemisk.
  • Slutrengøring – f.eks. ved grundig støvsugning og aftørring med rengøringsmiddel.

Der findes en lang række afrensningsmetoder, der alle har fordele og ulemper. Fælles for afrensningsmetoderne er dog, at skimmelsvampene fjernes fra materialet og at der sker en disinficering af materialet – disinficering alene er sjældent tilstrækkeligt.

DMR rådgiver gerne om egnet afrensnings- og udtørringsmetode.

På større skader – typisk i skader hvor der har været mere end 3 m2 fugt og skimmel – bør der foretages uvildig kvalitetskontrol. Kontrollen skal sikre, at skadesårsagen er fjernet, at fugtige konstruktioner er udtørret, og at skimmelsvampene er fjernet tilfredsstillende.

Kvalitetskontrollen afsluttes altid med et notat, så både bygningsejer og afrensningsfirma har dokumentationen i orden.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail