Skimmeproblemer opdages tit i forbindelse med f.eks. ejendomshandler, hvor nye boligejere efter en periode opdager fugtproblemer bag nymalede tapeter eller oplever forskellige sygdomssymptomer/ubehag i den nye bolig.

De problemer man oftest oplever i skimmelplagede boliger er relateret til irritation af åndedrættet (åndenød og kriller i halsen), træthed og/eller hovedpine.

Boligens beboere kan opleve meget store forskelle på symptomerne. Læs mere som skimmelsvampe og sundhed under skimmelsvampe og sundhed.

Skimmelproblemer kan skyldes manglende eller utilstrækkelig fugtspærre i bygningens mur- eller gulvkonstruktion eller andre konstruktionsmæssige fejl og mangler. Desuden kan problemerne opstå som følge af vandskader i forbindelse med utætte vandrør eller kloakker ved/under bygningen.

Skaderne vil i ovennævnte tilfælde ofte kunne kræves udbedret af ejerskifte- eller bygningsforsikringen.

Det er derfor vigtigt at få den rigtige faglige rådgivning – også omkring de forsikringsmæssige aspekter.

Kontakt DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.