Skimmelsvampe i boligforening og lejebolig

Skimmel i lejebolig og boligforening - hjælp og rådgivning

Det er jf. lovgivningen først og fremmest bygningsejerens ansvar at sikre, at en ejendom ikke er sundhedsfarlig. Sundhedsfare kan opstå ved større skimmelangreb – typisk pga. vandskader, mangelfuld vedligeholdelse af facader og tag eller forkert udførte renoveringer og ombygninger.

Skimmelangreb kan dog også skyldes beboerens adfærd i boligen – f.eks. mangelfuld opvarmning eller udluftning, og udbedringen kan i disse tilfælde pålægges beboeren med hjemmel i lejeloven.

Da skimmelsager kan være komplekse og vanskelige at navigere i, for såvel udlejer som lejer, er det en fordel at have fastlagte procedurer for håndtering af skimmelsager i udlejningsejendomme og boligforeninger.

DMR har udarbejdet adskillige forretningsgange og skimmelpolitikker for private udlejere og almene boligforeninger landet over, der sikrer at alle skimmelhenvendelser håndteres korrekt og bedst muligt.

En fastlagt forretningsgang for skimmel sikrer, at både bagatelagtige sager (f.eks. skimmel i fuger) og alvorlige skader (f.eks. vandskader eller større skjulte angreb i gulve og vægge) håndteres på et passende plan, og at ressourcerne allokeres derhen hvor de gør bedst gavn.

Vil du høre mere om hvordan DMR kan hjælpe netop jeres boligadministration eller -forening, så kontakt DMR.

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail