Kvalitetssikring af skimmelfjernelse

Kvalitetssikring af skimmelfjernelse - dokumentation

Efter der er foretaget en skimmelsvampesanering og -rengøring bør der altid foretages en kvalitetssikring af, at den uønskede skimmelsvamp er fjernet.

Kvalitetssikringen sker ved udtagning af prøver 24-48 timer efter afrensningen er afsluttet. Afhængigt af den konkrete sag kan der være tale om luftprøver, dyrkningsprøver eller Mycometer® Test.

Kvalitetssikring bør i større sager (typisk hvor mere end 3 m2 er angrebet) udføres af uvildig rådgiver og afsluttes med dokumentationsrapport.

DMR foretager både kvalitetssikring på sager, hvor vi selv har været rådgiver for bygherre i forbindelse med valg af afrensningsmetode og udførende entreprenør, men også på sager, hvor bygherre ønsker en udefrakommende og uvildig vurdering med dokumentation af den udførte sanering og rengøring.

DMR’s kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.

Download informationsmateriale om kvalitetssikring af skimmelsvampesanering til højre.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail