Ophævelse af kondemnering

Komdemning pga. fugt og skimmel - ophævelse af kondemnering

Kan istandsættelse af en kondemneret bolig være en god ide og forretning?

Ja – i mange tilfælde kan en kondemnering tilskrives mindre bygningsdefekter kombineret med skader pga. beboerens adfærd – f.eks. mangelfuld udluftning.

Kondemnering af en bolig medfører et væsentlig værditab, men med den rette udbedring og istandsættelse kan køb af en kondemneret bolig være en god forretning.

Er du ejer af en kondemneret bolig, eller overvejer du at købe en, er der dog en række forhold som du bør være særlig opmærksom på.

DMR Skimmel har været rådgiver på en række sager omhandlende ophævelse af kondemnering. Vi bistår igennem hele forløbet ved forhandling med den pågældende kommune omkring krav til istandsættelse, rådgivning omkring udbedringer, samt opfølgning på de udførte tiltag. Forløbet afsluttes typisk med en afsluttende rapport med dokumentation på, at de forhold som begrundede kondemneringen, er udbedret.

Ovennævnte proces kan være kompleks og vanskelige at navigere i, og kræver indgående kendskab til bygningsreglementet, Byfornyelseslovens bestemmelser, samt sagsgangen hos en kommune.

DMR Skimmel har flere ansatte som har en fortid ved kommunerne, hvor deres arbejdsopgaver netop var at føre tilsyn med boliger – og dermed at føre kondemneringssagerne – en baggrund, der giver gode forudsætninger for at kende kravene til hvordan en kondemnering igen kan ophæves.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om hvordan DMR kan hjælpe i netop din sag.


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail