Materialeprøver – analyse for træ- og murnedbrydende svampe, råd og insekter

843,- inkl. moms

Har du mistanke om problemer med trænedbrydende svampe, råd og insekter i en bygning, kan du selv udtage materialeprøver og sende dem til analyse hos DMR Skimmel.

DMR Skimmels mikrobiologisk laboratorium analyserer materialeprøver for træ- og murnedbrydende svampe, råd og insekter.

Nedbrydninger i træ mv. kan skyldes angreb af svampe og insekter. Laboratorieanalyse af prøver fastslår om der er tale om Svamp eller Råd i forsikringsmæssig henseende. Når laboratorieresultatet foreligger udarbejdes anbefaling/forslag til udbedring.

Prøvekuverter kan bestilles ved at trykke på bestillingen herunder. Analyseresultat foreligger få dage efter prøven er modtaget på DMR’s laboratorium. 

Vejledning og oplysningsskema:

Spørgsmål kan rettes til biolog Rune T. Høgh på 40760657.

Find ekspertise

© 2023 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41 • E-mail: dmr@dmr.dk • Telefon: 86 95 06 55