DNA-test – indeklimatest for skimmel

Fra 2 495,- inkl. moms

Har du mistanke om problemer med skimmelsvampe i din bolig, eller i en bygning du dagligt færdes i, kan du selv udtage prøver og sende dem til analyse hos DMR Skimmel.

Ved lugt- eller helbredsgener i bygninger uden synlige tegn på skader, kan indeklimaets skimmelsvampeflora undersøges ved DNA-analyse af husstøvets indhold af skimmelmateriale. DNA-analysen påviser hvilke typer og mængder af skimmelsvampe, der findes i husstøvet. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på forurening fra eventuelt skjulte kilder.

DNA-testen analyserer for både spiringsdygtigt og dødt/ikke-spiringsdygtig skimmelmateriale.

DNA-test kan bestilles ved at trykke på bestillingen herunder. Analyseresultat foreligger få dage efter prøven er modtaget på DMR’s laboratorium.

Vejledning og oplysningsskema:

Spørgsmål kan rettes til biolog Rune T. Høgh på 40760657.

Find ekspertise

© 2023 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41 • E-mail: dmr@dmr.dk • Telefon: 86 95 06 55