Test af håndholdt asbestscanner til on-site og direkte scanning af asbest i byggematerialer.

Test af håndholdt asbestscanner til on-site og direkte scanning af asbest i byggematerialer.

DMR udfører i 2023/24 et testprojekt af den håndholdte asbestscanner (microPHAZIR™ RX Analyzer – Thermo Fisher Scientific) i samarbejde med en jysk kommune.

Udstyret er tidligere testet på udenlandske laboratorier af teknologileverandøren. Der er markante forskellige og usikkerheder i de gamle testrapporter. Der mangler derfor danske erfaringer og dokumentation for, hvornår udstyret kan anvendes ift. materialetyper, men også frekvensen af falsk positive og falsk negative analysesvar.

Vi har derfor valgt at teste udstyret på minimum 2-300 materialeprøver under kontrollerede laboratorieforhold. Det er vigtigt at få dokumenteret udstyrets træfsikkerhed og særligt falsk positive/negative som funktion af materialetyper. I første runde testes udstyret på et udvalg af eternittagplader med og uden asbest, maling m.v.

I dag udtages materialeprøver typisk til en visuel mikroskopering i bl.a. DMRs asbestlaboratorium, hvor materialeprøver karakteriseres som positiv/negativ ift. indhold af asbestfibre. Kvantificerede asbestanalyser kan udføres ved elektronmikroskopi, hvor asbestindholdet oplyses som mg/kg materiale.
Direkte on-site scanninger af indholdet af asbest i materialer vil kunne sikre og effektivisere arbejdsmiljøforhold under renovering/nedbrydning. Samtidig kan miljøscreeninger af bygningsdele formentlig optimeres, inkl. højne det tekniske grundlag for en udvælgelse af materiale-prøver til akkrediterede analyser og mikroskoperinger/asbestanalyser. Tilsvarende kan NIR-scanneren indgå aktivt ved udførelse og kvalitetskontrol af miljøsaneringer. 

Vi forventer at publicere de første testresultater primo 2024 i magasinet Teknik & Miljø.

Projektansvarlig


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail