PCB forekomst og sundhedsmæssige effekter

Undersøgelse og screening af PCB i fuger og bygninger

PCB er en forkortelse for poly-chlorerende biphenyler. PCB er et olieholdigt opløsningsmiddel, og er en af verdens farligste miljøgifte.

PCB er blevet brugt i byggerier fra 1950’erne frem til 1977, hvor det blev forbudt. PCB blev eksempelvis benyttet i lim til forsegling af termovinduer, samt i fugemasser og gulvbelægninger.

Desuden er PCB anvendt i blandt andet kondensatorer i lysrørsarmatur. Denne form for såkaldt lukket anvendelse har i Danmark været lovlig helt frem til 1986.

PCB kan sprede sig fra det materiale det oprindeligt var tilstede i til tilstødende materialer, f.eks. fra fugemasse omkring vinduer til murværk, vinduesrammer m.v.

Det er derfor normalt nødvendigt at undersøge både den oprindelige kilde og tilstødende materialer, hvor PCB kan have spredt sig til inden en fjernelse eller renovering igangsættes.

PCB kan give helbredsskader på bl.a. lever, immunsystem og nervesystem og kan desuden virke hormonforstyrrende og er potentielt kræftfremkaldende.

PCB kan udgøre et miljømæssigt problem når det afdamper fra bygningsmaterialer til luften i indeklimaet og kan desuden udgøre et arbejdsmiljømæssigt problem i forbindelse med bygningsrenoveringer.

Endelig kan PCB udgøre et problem i forbindelse med genanvendelse af bygningsmaterialer, hvis disse er PCB-holdige.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud på sager, hvor der kan være PCB i bygningsmaterialer og bygningsdele.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail