PCB-fjernelse i bygninger og bygningsmaterialer

PCB sanering og PCB fjernelse i bygninger - miljørådgivning

Hvis en bygning indeholder PCB vil det være hensigtsmæssigt at få foretaget en kortlægning af omfanget af PCB i de forskellige bygningsdele, så mindst muligt skal håndteres som farligt affald, hvilket vil være en fordel både økonomisk og miljømæssigt.

DMR kan foretage denne kortlægning og udarbejde de nødvendige beskrivelser af entreprenørarbejderne, herunder affaldshåndteringen og –bortskaffelsen.

Det skal bemærkes, at bygningsmaterialer, der indeholder PCB, skal håndteres efter Arbejdstilsynets regler herfor.

DMR forestår ikke den fysiske fjernelse af PCB, men kan indhente tilbud fra kvalificerede entreprenører, der udfører dette arbejde.

Endelig kan DMR foretage den nødvendige kvalitetssikring af, at PCB-fjernelsen er foretaget som beskrevet og i tilstrækkeligt omfang.

Det gennemførte arbejde beskrives i en dokumentationsrapport, der omfatter f.eks.:

  • beskrivelse af den gennemførte PCB-renovering, herunder fotodokumentation af det udførte arbejde,
  • beskrivelse af analyseresultater ifht. gældende grænseværdier i hhv. bygningsmaterialer og indeluft,
  • vurdering af om den gennemførte PCB-renovering er gennemført i tilstrækkeligt omfang,
  • vurdering og anbefaling af om yderligere dokumentation eller monitering er nødvendig eller om sagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag.

DMR foretager både kvalitetssikring på sager, hvor vi selv har været rådgiver for bygherren, men også på sager, hvor bygherren ønsker en udefrakommende uvildig vurdering og dokumentation af den foretagne PCB-renovering.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker ønsker konkrete tilbud.

DMR’s kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail