PCB-undersøgelse/PCB kortlægning af bygninger

PCB-undersøgelse og kortlægning af PCB i bygninger - dmr.dk

En PCB-undersøgelse kan omfatte udtagning af både materialeprøver og luftprøver.

I forbindelse med en miljøscreening/miljøkortlægning for at afklare om bygningsdele indeholder PCB skal der udtages prøver til kemisk analyse. Da det kræver bygningsmæssig viden at finde de bygningsdele, der kan indeholde PCB udtages prøverne af en bygningskyndig rådgiver.

DMRs PCB-undersøgelser anvendes således ofte af en privat bygherre, kommune, boligforening m.v. til at udarbejde en samlet handlingsplan for PCB indsatsen i bygningsmassen.

Typisk anbefaler DMR, at der foretages begge typer af analyser, hvis der er tale om en undersøgelse, hvor det primære formål er at undersøge om der er PCB-holdige bygningsdele og om disse udgør et indeklimaproblem.

DMR anbefaler ofte at få foretaget indeklimamålinger, og ikke kun materialeprøver fra bygningen, så det kan fastlægges om der er et akut sundhedsmæssigt problem i indeklimaet eller om den konstaterede PCB i bygningsdelene kan håndteres i forbindelse med en mere langsigtet PCB-handlingsplan.

I mange tilfælde kan der også foretages en indeklimasikring på anden vis end ved en meget omkostningskrævende fysisk fjernelse af alle PCB-holdige bygningsdele.

Der laves typisk en rapport over PCB-undersøgelsen indeholdende f.eks.:

  • interview med bygningsejer/bruger,
  • beskrivelse af den fysiske gennemgang/inspektion af bygningen og prøveudtagningen, herunder fotodokumentation af det udførte arbejde,
  • beskrivelse af analyseresultater ifht. gældende grænseværdier i hhv. bygningsmaterialer og indeluft,
  • anbefaling til videre forløb, herunder en vurdering af behov for indeklimasikring eller PCB-fjernelse.

Er der tale om en nedrivnings- eller renoveringsopgave er det naturligvis kun nødvendigt at foretage analyser af bygningsdelene og på baggrund heraf lave en dokumentationsrapport over de konstaterede værdier og evt. en handlingsplan for den konkrete nedrivnings- eller renoveringsopgave.

Kontakt DMR hvis du har spørgsmål eller ønsker et konkret tilbud.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail