PCB i bygningsaffald

PCB i bygningsaffald og fuger - undersøgelse og rådgivning

Tilstedeværelsen af PCB i bygningsmaterialer kan udgøre et problem i forbindelse med bortskaffelse af bygningsaffald.

Flere og flere kommuner stiller således krav om at der skal foretages en dokumentation af, at der ikke er PCB i bygningsaffaldet før dette kan bortskaffes som rene materialer. Københavns Kommune har f.eks. udarbejdet en PCB-vejledning, der beskriver deres krav til håndtering af PCB-holdigt byggeaffald.

DMR kan være behjælpelig med at foretage de nødvendige dokumentationsanalyser og indgå aftaler med miljømyndighederne om undersøgelses- og dokumentationsomfang.

PCB-undersøgelserne  kombineres tit med undersøgelser af om bygningsaffaldet også indeholder f.eks. asbest eller tungmetaller, herunder bly.

Kontakt os for rådgivning eller konkrete tilbud.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail