Chlorerede paraffiner i bygningsdele

Chlorerede paraffiner i fuge og bygningsdel - rådgivning

Hvad er chlorerede paraffiner?

Chlorerede paraffiner er komplekse blandinger af n-alkaner karakteriseret ved en gennemsnitlig længde af kulstofkæden samt graden af chlorering.

Chlorerede paraffiner kan opdeles i tre kategorier, langkædede (C18-C30), mellemkædede (C14-C17) og kortkædede (C10–C13).

Hvor findes chlorerede paraffiner i bygninger?

Da anvendelsen af PCB i 1970’erne blev forbudt, skete der er en væsentlig forøgelse i anvendelsen af chlorerede paraffiner i materialer.

Chlorerede paraffiner findes f.eks. i elastiske fuger, illmodbånd og i maling og gulvbelægninger.

Hvor farlige er chlorerede paraffiner?

Kortkædede (C10-C13) chlorerede paraffiner anses som værende kræftfremkaldende.

Ved demontering og bortskaffelse af materialer med indhold af chlorerede paraffiner, kan regler og anvisninger som anvendes ved PCB som udgangspunkt følges.

I 2002 begyndte udfasningen af chlorerede paraffiner i Europa.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud på konkrete sager.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail