Radonmåling

Se kurv “Airthings – Home” er blevet tilføjet til din kurv.

Fra 650,- inkl. moms

For at opnå den mest korrekte radonmåling, skal der opsættes radon-målebokse (dosimetre) i bygningens opholdsrum, som skal måle i minimum 60 dage i bygningens opvarmningssæson. Det er vores anbefaling at der ligeledes måles i teknikskab / bryggers. Det er vores anbefaling at du derfor bestiller minimum 3 målebokse.

Produktet omfatter:

  • Fragt, samt frankeret og adresseret svarkuvert til laboratoriet.
  • Simpel beskrivelse af hvor og hvordan du skal placere målerne.
  • Målerapport men kort beskrivelse af anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen, gældende Bygningsreglement- og SBi-anvisninger angiver, at de mest pålidelige resultater opnås ved måling i mindst 60 dage i fyringssæsonen. Det vil sige mellem 1. oktober og 1. maj. Målinger udenfor fyringssæsonen er behæftet med en større usikkerhed, men er stadigt en mulighed som en indikativ måling.

Måleresultater varierer erfaringsvist en del rummene imellem. Som udgangspunkt trænger radon ind i bygningen via bygningskonstruktioner mod jord. Det er derfor vores anbefaling at der udføres måling i alle bygningens opholdsrum, i nederste etage. Forefindes en kælder uden ophold, vil det være en god ide at lave 1-2 målinger her. Det er endvidere vores anbefaling at der udføres en “kontrolmåling” i bygningens teknikrum / bryggers, samt på 1.sal hvor sådan en forefindes.

Efter endt måling, pakkes målerne ned i de medfølgende poser, og sendes til laboratoriet i den medfølgende frankerede svarkuvert. Efter få uger vil du modtage en mail med en kort målerapport, med de målte radon-værdier. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de udførte målinger.

Viser målingerne et forhøjet radon-niveau, og du ønsker yderligere rådgivning, kan du se vores standardpakker her (link).

Ryd

Du kunne også være interesseret i…

© 2017 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41