Kemisk arbejdsmiljø og kemikalier

Rådgivning om kemisk arbejdsmiljø og kemikalier - dmr.dk

Når en virksomhed anvender farlige stoffer eller materialer, er der en række lovmæssige krav, der skal overholdes, og dokumentation, der skal være på plads. Bl.a. skal arbejdsgiveren sikre, at:

  • Medarbejderne er instrueret i brugen af stoffer og materialerne
  • Der forefindes sikkerhedsdatablade på farlige stoffer og materialer
  • Der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Der er udarbejdet kemikalie APV’er, hvor der er påkrævet
  • Kemikalierne opbevares korrekt
  • Der er truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger
  • Der er de nødvendige værnemidler til rådighed
  • Affald håndteres korrekt
  • Medarbejderne har den nødvendige uddannelse til at arbejde med stoffet.

Ved arbejde med farlige stoffer og materialer er der risiko for at udvikle eksempelvis eksem, allergi, få nedsat lungefunktion og i værste fald skader på hjernen og nervesystemet eller kræft.

Det er derfor rigtig vigtigt at tage de korrekte forholdsregler, som brug af personlige værnemidler, og fokusere på effektiv forebyggelse gennem valg af arbejdsmetoder, etablering af procesudsugning og ved udskiftning af farlige stoffer med mindre farlige (substitution).

Kontakt gerne DMR for rådgivning og tilbud.

Afdelingsleder


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail